S príchodom jesene sme sa rozhodli našu ponuku rozšíriť o detské pokladničky s vlastným menom. Vybrať si môžeme z niekoľkých farebných variant, pričom pozornejší z Vás si možno v ponuke všimnú 3 nové pastelové farby, pre ktoré je tento produkt pilotným testom. Okrem výberu farieb si zákazník taktiež môže vybrať, či chce pokladničku dvoj, alebo jednofarebnú.